הקלטות מהספר

בשלושת הדפים הללו תוכלו להאזין ל-145 הקלטות מן הספר צלילוגיה. לצד כל הקלטה מופיע קישור למידע נוסף, כגון פירוט על אודות היצירה, תמונות, תווים, הקלטות וקטעי וידיאו.

51. בטהובן: סונטה לפסנתר מס’ 5, פרק שני
52. בטהובן: סונטה לפסנתר מס’ 5, פרק שני, תיבה 28
53. מוצרט: וריאציות לפסנתר K.265
54. מוצרט: סונטה לפסנתר K.331, פרק ראשון
55. מוצרט: פנטזיה לפסנתר K.397, תיבות 22-20
56. פרימה זכה בשני קולות, בפסנתר
57. בטהובן, סימפוניה מס’ 5, פרק ראשון, תיבות 4-1
58. בטהובן: סימפוניה מס’ 5, פרק ראשון, תיבות 8-1
59. מוצרט: קונצ’רטו לפסנתר מס’ 21 K.467, פרק ראשון
60. דביסי: סוויטה קטנה, לפסנתר בארבע ידיים, פרק שני (“תהלוכה”)
61. ברהמס: וריאציות לתזמורת על נושא מאת היידן
62. פרנסיס לַאי: Where do I Begin
63. מוצרט: רקוויאם, לַקרִימוֹזָה
64. ורדי: לה טרוויאטה (אופרה), מערכה ראשונה, שיר המשתה
65. בטהובן: רביעיית כלי קשת, אופוס 18 מס’ 3, פרק ראשון
66. מוצרט: קונצ’רטו לפסנתר ולתזמורת מס’ 23, KV.488, פרק ראשון
67. מוצרט: קונצ’רטו לפסנתר מס’ 21 K.467, פרק שני
68. שופן: מזורקה לפסנתר אופוס 24 מס’ 4
69. מוצרט: קונצ’רטו לחליל, לנבל ולתזמורת, פתיחת הפרק הראשון
70. מוצרט: קונצ’רטו לחליל, לנבל ולתזמורת, אקורד הסיום בפרק הראשון
71. מוצרט: קונצ’רטו לפסנתר מס’ 21 K.467, פרק ראשון, נושא שני
72. שופן: מזורקה לפסנתר אופוס 24 מס’ 2
73. מוצרט: “מוזיקת לילה זעירה” לרביעיית מיתרים, פרק ראשון, נושא שני
74. שופן: פולונז לפסנתר אופוס 40 מס’ 1 (“הצבאי”), פתיחת היצירה
75. שופן: פולונז לפסנתר אופוס 40 מס’ 1 (“הצבאי”), תיבות 28-23
76. מוצרט: קונצ’רטו לחליל, לנבל ולתזמורת, פרק ראשון
77. מוצרט: “בדיחה מוזיקלית”, סיום הפרק הרביעי והאחרון
78. רוול: סונטה לכינור ולפסנתר, פרק שני (“בלוז”)
79. “התקווה”, ההמנון הישראלי
80. מינוריזציה של איי-בי-סי
81. מז’וריזציה של “התקווה”
82. בטהובן: סונטה לפסנתר מס’ 5, פרק ראשון
83. בטהובן: “בגטלה שמחה עצובה” לפסנתר, פתיחות של שני חלקי היצירה
84. ברהמס: רפסודיה לפסנתר מס’ 1, תיבות 23-22
85. באך: מנואט לכלי מקלדת, מתוך החוברת לאנה מגדלנה באך
86. שוברט: מומנט מוזיקלי לפסנתר מס’ 3, תיבות 10-1
87. שוברט: מומנט מוזיקלי לפסנתר מס’ 3, תיבות 18-11
88. שומן: “אלבום לבני הנעורים” לפסנתר, “הפרש הפראי”
89. באך: אינוונציה לכלי מקלדת ברה מינור
90. באך: אינוונציה לכלי מקלדת ברה מינור, עם סקונדה מוגדלת
91. מוצרט: סימפוניה מס’ 40 בסול מינור, פרק ראשון
92. באך: פנטזיה כרומטית לכלי מקלדת BWV 903
93. פגניני: קפריס לכינור סולו מס’ 24 בלה מינור
94. רחמנינוב: קונצ’רטו לפסנתר ולתזמורת מס’ 3 ברה מינור, פרק ראשון
95. באך: פרטיטה לחליל סולו, פרק ראשון (אָלֶמַנד)
96. מוצרט: סונטה לפסנתר K.310, פרק שלישי
97. באך: קנטטה מס’ 74, כורל (מס’ 370 ברשימת הכורלים), תיבות 4-3
98. שומן: “סונטה לבני הנעורים” לפסנתר, אופוס 118 מס’ 3 (“ריקוד צועני”)
99. בטהובן: סונטה לפסנתר מס’ 3, פרק ראשון
100. שופן: פרלוד לפסנתר אופוס 28 מס’ 20 
Back to top
  תקנון שימוש באתר
כללי
 1. האתר נועד לקידום תחום התיאוריה של המוזיקה המערבית בישראל.
האתר הינו בבעלות רם ראובן (להלן "הבעלים של האתר").
 1. האמור בהוראות תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, לרבים וכן לתאגידים המאוגדים כדין בישראל. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות התקנון המפורטות להלן חלות על הגולשות באתר והרוכשות מוצרים בו.
 3. רכישת מוצרים ושימוש באתר כפופה להוראות התקנון המפורטות להלן. אנא קראי בקפידה הוראות תקנון זה, שכן שימושך ו/או גלישתך ו/או כניסתך לאתר ו/או רכישתך מוצרים בו מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים בו.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, להדפיס, לאחסן, לפרסם ולמכור את התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המופיעים באתר זה, אלא בכפוף לתנאי תקנון זה ו/או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מהבעלים של האתר.
 5. לצורך תקנון זה "תכנים" הינם כל חומר ו/או קטעי שמע ו/או קטעי טקסט ו/או קטעי וידיאו ו/או מידע ו/או לוגו ו/או הצעות ו/או פרטים ו/או מוצרים ו/או תמונות ו/או ציורים ו/או שרטוטים ו/או רישומים ו/או עיצוב.
 6. הבעלים של האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה משימושך באתר ו/או הסתמכותך על התכנים באתר.
 7. אין לעשות באתר ו/או בתכולתו ו/או בתכנים הכלולים בו שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 8. הזמנת ואספקת המוצרים תתבצע על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה.
 9. מחירי המוצרים, תנאי האספקה והמשלוח וכל נתון אחר באתר, הינם נתונים לשיקול הדעת הבלעדי והמלא של בעלי האתר והם רשאים לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים חיצוניים בין תמונת המוצר לזה שיסופק.
 
רכישת מוצרים באתר
 1. רשאית לרכוש מוצרים באתר, כל מי שמתקיימים לגביה התנאים המצטברים שלהלן:
 1. מלאו לה 18 והיא נושאת תעודת זהות ישראלית (וכן תאגיד המאוגד כדין בישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין
 2. ברשותה כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: ישראכרט בע"מ, לאומי קארד, מאסטרקארד בע"מ, ויזה כ.א.ל
 3. ברשותה תא דואר אלקטרוני
 4. ברשותה כתובת  בישראל לשליחת המוצרים
 1. במידה והלקוחה מעוניינת לקבל מוצרים מהאתר לחו"ל, עליה ליצור קשר עם בעלי האתר, לקבל אישור בכתב מבעלי האתר טרם ביצוע עסקת הרכישה ולשלם בהתאם את עלויות האספקה לחו"ל.
 2. בביצוע עסקת רכישה של מוצרים באתר הנך מצהירה כי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם חברת האשראי לבצע את עסקת הרכישה. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית בישראל.
 3. סליקת האשראי מבוצעת ומאובטחת ע"י חברת טרנזילה ו-PAYPAL, מן החברות המובילות בישראל ובעולם לקנייה בטוחה בכרטיסי אשראי. הבעלים של האתר נוקטים באמצעים מחמירים כדי לסכל פגיעה בפרטי הלקוחות, אך הם אינם מתחייבים שהשירותים יהיו חסינים באופן אבסולוטי מפני גישה בלתי מורשית. לכן, בהזנת פרטיך הנך משחררת את הבעלים של האתר מאחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך עקב פריצה וחדירה לאתר על אף אמצעי האבטחה.
 4. כל הפרטים שיוזנו באתר על ידיך בעסקת רכישה של מוצרים, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ישמשו לצורך ביצוע עסקת הרכישה בלבד ולא יישמרו במאגר אצל בעלי האתר למטרות אחרות.
 5. הבעלים של האתר אינו אחראי לכל טעות של לקוחה בעת הזנת פרטיה בפעולת רכישה באתר, לרבות פרטיה האישיים והמזהים. אם תמסרי פרטי זיהוי שגויים, במקרה שהמוצרים לא יגיעו ליעד הנכון, תחויבי בדמי המשלוח של שליחה חוזרת.
 6. תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הינו קבלת אישור עסקה מחברת האשראי אשר באמצעותה התחייבה הלקוחה לבצע את הרכישה.
 7. חיוב הלקוחה הרוכשת מוצרים באתר יתבצע בגין מחיר המוצרים אותם רכשה באמצעות כרטיס האשראי, רק לאחר קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ולאחר בדיקה כי המוצרים נמצאים במלאי.
 8. לאחר רכישה באתר, תקבלי אישור על כך בדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את הבעלים של האתר לספק את המוצרים. רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי תחשב העסקה מבוצעת והמוצרים יסופקו.
 9. חיוב כרטיס האשראי יבוצע בהתאם למחירי המוצרים המפורטים באתר.
 10. כל המחירים של המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי הדין בישראל.
 11. ניתן לשלם בשיק לאחר קבלת הסכמה מהבעלים של האתר. יש ליצור קשר בכתב עם הבעלים של האתר ולקבל מהם את הפרטים למשלוח השיק. תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באמצעות שיק הינו פדיון השיק.
 
אספקת מוצרים
 1. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות דואר ישראל בסמוך לאישור עסקת הרכישה על ידי חברת האשראי ו/או פדיון השיק. המוצרים יסופקו באמצעות דואר רשום של דואר ישראל, בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ועל פי תקנון דואר ישראל.
 2. למוצרים שישלחו בדואר תצורף חשבונית מס.
 3. ניתן לתאם איסוף עצמי של מוצרים שנרכשו עם הבעלים של האתר.
 4. במידה והמשלוח אבד בדואר, הבעלים של האתר ישלח את המוצרים במשלוח נוסף בהקדם האפשרי (בכפוף לזמינות המוצרים במלאי) וללא גביית תשלום נוסף מהלקוחה.
     
ביטול רכישת מוצרים
 1. הנך רשאית לבטל עסקת רכישה של מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים ו/או מיום אישור העסקה באתר, לפי המאוחר מבניהם. הביטול ייעשה בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל ramreu@gmail.com.
 2. במקרה שנתבקש ביטול עסקה של מוצרים אשר טרם נשלחו בדואר ללקוחה, לא ייגבו דמי ביטול כלשהם וכל תשלום ששולם יזוכה במלואו.
 3. במקרה שנתבקש ביטול עסקה של מוצרים לאחר שנשלחו בדואר, עליך להחזיר את המוצרים ללא פגם ו/או בלאי כלשהו. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר עם הבעלים של האתר ולהחזירם לפי הפרטים שייתנו לך הבעלים של האתר.
לאחר החזרת המוצרים לשביעות רצונם המלאה של בעלי האתר, תזוכי בסכום ששילמת בעסקת הרכישה בניכוי דמי המשלוח ששילמו הבעלים של האתר.
 1. לא תתאפשר החזרה של מוצרים בהם קיים פגם ו/או בלאי שנגרם ע"י הלקוחה לאחר שקיבלה את המוצרים שהזמינה.
 2. באם הפגם ו/או הבלאי במוצרים נגרם שלא בידי הלקוחה, יוחזרו דמי עסקת הרכישה של המוצרים במלואם והבעלים של האתר יישאו גם בעלות דמי המשלוח של החזרת המוצרים.
 3. במידה והמוצרים שנרכשו לא נמצאים במלאי תזוכי במחיר המלא ששילמת.
 4. לבעלים של האתר שיקול דעת מלא לבטל כל עסקת רכישה של מוצרים באתר, תוך זיכוי כספי מלא של התשלום ששולם ע"י הלקוחה הרוכשת (במידה ובוצע תשלום כלשהו) והם לא יישאו באחריות לנזק ישיר ו/או עקיף בגין כל ביטול מטעמם.
 
תנאים נוספים
 1. הבעלים של האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים יהיו תקינים ו/או עדכניים. הבעלים של האתר לא יישאו באחריות לתוכן ו/או לתקינות האתרים המקושרים.
 2. הדין החל על ביצוע רכישות, על תקנון זה ועל השימוש באתר זה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב וירושלים בלבד.
 3. הבעלים של האתר שומרים על זכותם לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, כאשר כל שינוי יחייב את הגולשות באתר ואת רוכשות המוצרים בו.