מטרונום

ספידומטר מכווץ בגובה מתואם לאתר

בעלי חיים שונים, ובהם בני האדם, ניחנו ביכולת מופלאה לקלוט את ההבדל במהירותן של פעילויות שונות. לדוגמה, נוכל לקלוט כי אדם אחד רץ מהר יותר מרעהו. לקליטה כמותית זו, החיונית להתמצאותנו במרחב ותורמת להישרדותנו, יש גם כמה מגבלות. ענייננו במגבלה אחת מסוימת: קליטת המהירות היא אמנם כמותית אך אינה מדויקת. אנו יכולים לזהות את ההבדל שבין פחות ליותר, אך לא נוכל לכמת את ההבדל במדויק, כלומר לנקוב במספר. לדוגמה, נוכל לדעת כי אדם אחד רץ מהר יותר מרעהו, אך לא נוכל לדעת פי כמה. גם את מהירות ריצתו של אדם... למאמר המלא ←